Xe đạp điện M12 được sản xuất bằng Công nghệ Nhật Bản, đảm bảo an toàn tối đa khi di chuyển
Xe đạp điện JVC.01 được sản xuất bằng Công nghệ Nhật Bản, đảm bảo an toàn tối đa khi di chuyển